Ubuntu Ve Raspberry Arasında SSH Bağlantısı

Ubuntu Ve Raspberry Arasında SSH Bağlantısı

Linux sistemlerde SSH kurulu olarak gelmektedir. Kullandığınız sürümü kontrol etmek için

 1. Uçbirim üzerinde ssh -V komutunu kullanın OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4, OpenSSL 1.0.2n 7 Dec 2017 benzeri bir çıktı alacaksınız.

  Ubuntu ve Raspberry Pi arasında bağlantı kurmadan önce ikisininde aynı ağda olması gerektiğini unutmayın.

  Raspberry Pi Ip Adresi Öğrenme

  Raspberry Pi içerisindeki terminal ekranında ifconfig komutunu verin.

  pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
      inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
      inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
      loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
      RX packets 51 bytes 3112 (3.0 KiB)
      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
      TX packets 51 bytes 3112 (3.0 KiB)
      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
  
  wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
      inet 192.168.1.25 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
      inet6 fe80::3010:e1ef:1ca4:4cb9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
      ether b8:27:eb:ab:ea:65 txqueuelen 1000 (Ethernet)
      RX packets 3280673 bytes 2478805790 (2.3 GiB)
      RX errors 0 dropped 3 overruns 0 frame 0
      TX packets 3434047 bytes 596474294 (568.8 MiB)
      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
  
  

  Yukarıdaki ekrana benzer bir çıktı alacaksınız. Burada benim Rasberry Pi cihazımın ip adresi 192.168.1.25 olarak görünüyor. Aynı şekilde terminal üzerinde yer alan pi@raspberrypiifadesi kullanıcı adımın pi cihaz adımın ise raspberrypi olduğunu söylemekte. Buradaki kullanıcı adı bağlanmak istediğimiz de bize gerekli.

  SSH Bağlantısını Sağlamak

  Bu adımda ubuntu uçbirim ekranımdan ssh pi@192.168.1.25 komutunu veriyorum. Bu komutu irdelersek ssh kullanarak ağ içerisinde bulunan 192.168.1.25 ip adresine sahip cihazın pi kullanıcısına giriş yap demiş oluyoruz. Bu komut sonrasında bizden Raspberry Pi ye ait şifremizi isteyecek. Şifre sonrasında artık Raspberry Pi ye SSH üzerinden bağlanmış olduk.

  tolga@tolga-HP:~$ ssh pi@192.168.1.25
  pi@192.168.1.25's password: 
  Linux raspberrypi 4.14.30+ #1102 Mon Mar 26 16:20:05 BST 2018 armv6l
  
  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  
  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
  permitted by applicable law.
  Last login: Mon Oct 29 21:29:21 2018 from 192.168.1.29
  pi@raspberrypi:~ $ 
    
  

  SSH Komutları

  scp

  Dosya kopyalamak için kullanacağımız komut. İster Raspberry Pi içerisinde kullanın isterseniz Raspberry Pi üzerindeki bir dosyanızı kendi cihazınıza aktarın. scp dosya kopyalanacakdizin

  Dizin Kopyalamak

  Eğer kopyalanacak şey bir dizin ise scp -r dizin kopyalanacakdizin komutu kullanılır.

  **Kendi Cihazınıza Kopyalamak İçin: **

  Aslında ssh bağlantısına benzer bir işlem yapmaktayız. scp dosya tolga@192.168.1.29:/home/tolga burada tolga@192.168.1.29:/home/tolga kendi cihazımızın ip adresi olan 192.168.1.29 ip adresi üzerindeki tolga kullanıcısına bağlan ve /home/tolga dizinine kopyala demiş oluyoruz. Bu işlem sırasında tolga kullanıcısının şifresini isteyecek.

  Sorunsuz tamamlanması halinde:

  pi@raspberrypi:~ $ scp dosya tolga@192.168.1.29:/home/tolga
  The authenticity of host '192.168.1.29 (192.168.1.29)' can't be established.
  ECDSA key fingerprint is SHA256:fZL5GMo1pDdaNO8hOnJOi1zl38NBvk6Zrj2QU5dTNK0.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
  Warning: Permanently added '192.168.1.29' (ECDSA) to the list of known hosts.
  tolga@192.168.1.29's password: 
  dosya                 100% 117  16.8KB/s  00:00  
  

  Eğer Aşağıdaki hatayı alırsanız:

  pi@raspberrypi:~ $ scp lilymoada.sh tolga@192.168.1.29:/home/tolga
  ssh: connect to host 192.168.1.29 port 22: Connection refused
  lost connection
  

  Bu hata aslında kullandığımız cihazda openssh-server kurulu olmamasından kaynaklanıyor. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install openssh-server komutuyla kendi cihazınızda openssh-server kurabilirsiniz sorun çözülecektir.